top of page

HUISREGELEMENT
GOUD & LOUD FESTIVAL - VELO HAL

Tarantula Second Edition

AANSPRAKELIJKHEID en ALGEMENE REGELS


 

 • Uitsluitend toegang tot het evenementterrein met een geldig toegangsbewijs.

 • Gekochte toegangsbewijzen worden niet teruggenomen.

 • De organisatie en VELO behouden zich het recht met geldige reden iemand de toegang te ontzeggen.

 • Je kunt bij de ingang gefouilleerd worden door medewerkers/beveiligers i.o.v. de organisatie.

 • De organisatie en VELO zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel of diefstal als gevolg van het bijwonen van dit evenement.

 • Bezoekers zijn verplicht aanwijzingen van organisatie stipt op te volgen.

 • Het is verboden schade toe te brengen aan goederen en personen, van schade wordt aangifte gedaan en er volgt een rekening.

 • Het betreden van VELO & festivalterrein en/of locatie en het bijwonen van dit festival/evenement geschiedt geheel op eigen risico van de bezoeker.

 • Oordopjes zijn tegen betaling verkrijgbaar aan de bar, de organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan oren of ogen die eventueel zijn ontstaan.

 • Het is verboden op stoelen te gaan staan, bouwwerken of het podium te beklimmen, te stagediven en te crowdsurfen.

 • Discussie met de organisatie en VELO worden niet gevoerd, wij zijn leidend met geven aanwijzingen voor, tijdens en na het evenement.

 • Het is niet toegestaan om paden, (nood)uitgangen, trappen en/of brandblusmiddelen te blokkeren.

 • Afval in de afvalbakken

 • Roken doen we buiten waar toegestaan

 

GEDRAG

 • De organisatie en VELO tolereren geen bezit (en/of het onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit en/of intimidatie.

 • Het is niet toegestaan te gooien met voorwerpen, waaronder vloeistoffen.

 • Racistisch, fascistisch en/of nationalistisch tekens en uitingen zijn niet toegestaan.

 • Het doen van beledigende en/of aanstootgevende uitspraken en/of handelingen is niet toegestaan.

 • Provocerende of gezicht bedekkende kleding, shirts en  clubkleuren (motorclubs, etc.) zijn niet zomaar toegestaan.

 

LEGITIMATIE 18+

 

 • Tijdens het evenement moet je je kunnen legitimeren met één van de volgende geldige legitimatiebewijzen: paspoort, Nederlandse Identiteitskaart, rijbewijs, bromfietscertificaat, OV-studentenkaart.


 

GEBRUIK VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN 18+

 

 • Wij schenken geen alcoholische dranken aan minderjarigen

 • Op verzoek kan om legitimatie worden gevraagd

 • Misbruik van alcohol wordt niet gedoogd, deze personen worden van het festival verwijderd. 

 • Verantwoordelijk drinken is wat wij vragen.

 

WAT MAG JE NIET MEENEMEN?

 

 • Eigen drank en/of voedsel, behalve met overlegging van een medische verklaring (24 uur van te voren)

 • Wapens, drugs, glas, blik, vuurwerk, vlaggenstokken, paraplu’s en wandelstokken (m.u.v. medische krukken en hulpmiddelen), vuurwerk, fakkels, gevaarlijke voorwerpen zijn ten strengste verboden, en waar nodig zal aangifte worden gedaan

 • De organisatie en VELO stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal

 • Film-, video- en professionele fotoapparatuur (fototoestellen met verwisselbare lenzen) mogen niet mee zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. 

 • Mobieltjes met foto-/ videomogelijkheden en normale (digitale) fototoestellen mogen wel mee

 • Goederen die in beslag worden genomen kunnen bij vertrek eventueel teruggegeven worden. 

 • Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming goederen te verhandelen en/of te flyeren op het parkeerterrein.

 • Kamperen / overnachten op het evenemententerrein is niet toegestaan

 

ALGEMEEN

 

 • De organisatie en VELO zijn bevoegd bezoekers te weigeren en en staat het vrij om personen te verwijderen die zich niet houden aan de huisregels

 • Er worden cameraopnamen gebruikt ten gunste van de veiligheid en organisatie van het evenement , hiervoor verleen je toestemming van aankoop van je ticket(s)

 • Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie.

 • In geval van twijfel en/of discussie heeft de organisatie altijd gelijk.

 • De organisatie behoudt zich het recht voor om mensen bij binnenkomst op te nemen op zowel beeld- als geluidsdragers. Deze opnamen kunnen worden gebruikt door de organisatie, zonder dat zij hiertoe een vergoeding verschuldigd.

 • Bezoekers dienen te allen tijde de aanwijzingen op te volgen van de medewerkers en beveiligers van de organisatie en VELO

 • WIJ HEBBEN HET LAATSTE WOORD - omdat het zo is….

bottom of page